Araç Sigortası
Trafik Sigortası Türkiye Sigortası Yeşil Kart Full Kasko
Trafik Sigortası
Araçlar için yaptırılması zorunlu sigortalar
Araç için kanunen yaptırılması zorunlu bir mali sorumluluk sigortasıdır. Halk arasında Üçüncü Şahıs ( Veya Third Party) Sigortası olarak bilinir. Trafik Sigortası, Aracın kullanımı sırasında üçüncü sahislara verilebilecek bedeni ve maddi zararlardan dolayi, Araç sahibine yönelecek hukuki sorumlulugu temin eder. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (Üçüncü şahıs
Third Party). Karayoluna çıkan tüm motorlu kara taşıtları,lastik tekerlekli traktörler ve
bunların çekeceği romörk sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür.

Motorlu Araç İşletenlerin zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının Kapsamı Nedir?
Teminat Limitleri ile prim tarifesi hazine müsteşarlığınca düzenlenen trafik sigortası, Aracın kullanımından dolayı 3. Şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu temin eder. Kara Yoluna Çıkan tüm Motorlu Kara Taşıt Araçları ( Motorlu Bisikletler Hariç) ile lastik tekerlekli Traktörler ve bunların çekeceği romörk sahiplerinin 333. kanununa göre yaptırmak zorunda oldukları zorunlu bir sigorta türüdür.
 
 

Trafik Sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?
a) Sigortalının, eşinin, çocuklarının ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacakları maddi zararlar
b) İşletme halinde olmayan Araçların neden olacağı zararlar
c) Gözetim, alım, satım, bakım, onarım, Araçta değişiklik yapılması vb. Amaçlarla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılan Aracın sebep olacağı zararlar
d) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelecen zararlar
e) Sürat yarışmalarında meydana gelecek zararlar
f) Aracı gayri meşru bir şekilde ele geçirerek kullanan kimseler tarafından, işleten sorumlu olmaksızın sebebiyet verilen zararlar
g) Aracın çektiği römorka gelecek zararlar
h) Manevi tazminat talepleri
i) Zarar görenlerin kişisel eşyalarının haricindeki, Araç içinde bulunan eşya zararları


Trafik Sigortasında, Zarar gören Kişilere tazminat ödenmemesi veya azaltılması yoluna gidilebilirmi?
Hayır. Sigorta Şirketi Sigorta sozleşmesinden doğan tazminatı zarar görenlere öder. Ancak bazı hallerde, sigortalıya rüce edebilir:
1. İşletenin ve sorumlu olduğu kişilerin kastı veya ağır kusuru varsa,
2. Yarışlara katılma durumunda işleten, yarışlara özel trafik sigortasının yapılmadığını biliyorsa,
3. Sürücünün ehliyeti yoksa,
4. Sürücü alkol veya uyuşturucu etkisindeyse,
5. Hasar, istiap haddi, yolcu veya yük taşıma, patlayıcı, parlayıcı madde taşıma hallerinin, ruhsatta yazılı hususlara uymaması sonucu oluştuysa,
6. Sigorta ettiren hasar durumunda gereken yükümlülükleri yerine getirmediyse,
7. Çalınma sonucu zarar verilmiş olması halinde, işletenin ve sorumlu olduğu kişilerin, bu çalınmada kusuru veya sorumluluğu varsa,
8. Gerçeğe aykırı beyan varsa

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Trafik" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya K.K.T.C'de bu alanda ilk defa hizmete sunulan Can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemin'den yaptırabilirsiniz.