Hayat Sigortası
Vakıf Emeklilik Yıllık Hayat Enflasyona Endeksli Dövize Endeksli
Dövize Endeksli
Dövize Endeksli Emeklilik Sigortası nedir?
Sigortalının geleceğini güvence altına almaya yönelik, dövize endeksli bir Hayat Sigortasıdır.

Kimler Dövize Endeksli Emeklilik Sigortası Yaptırabilir?

Geleceğini düşünen, yatırdığı primleri enflasyona karşı korumak isteyen 18-60 yaş arasındaki herkes 10 ile 25 yıl arasında dilediği süreyi seçerek bu sigortayı yaptırabilir.

Dövize Endeksli Emeklilik Sigortası Primi ne olmalıdır?

Sigortalı günün ekonomik koşullarına göre kendi belirlediği primi, aylık, üç aylık ya da yıllık taksitlerle öder. Gelecek yıllarda sigortalının sahip olacağı değerleri koruyabilmesi için primler döviz (ABD Doları veya Alman Markı) olarak belirlenir. Sigortalının primleri ödeme günündeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru değeri üzerinden TL olarak alınır.
 
 

Dövize Endeksli Emekliliğin Teminatları Nelerdir ?

Emeklilik Teminatı: Sigortalı planladığı süre sonunda emeklilik fonunda biriken tutarı toplu olarak alabilir.

Emeklilik Maaşı Teminatı: Sigortalı on yıl prim ödedikten sonra, hak kazandığı toplu parayı Güneş Hayat Sigorta A.Ş.'de bırakarak Ömür boyu maaş olarak alır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra vefat halinde ise en son aldığı aylık emeklilik maaşının 36 katı toplu para varislerine ödenir.

Vefat Teminatı: Sigortalının prim ödemelerine devam ederken vefat etmesi durumunda, vefat tarihindeki aylık sigorta priminin 120 katı tutarındaki tazminat varislerine verilir.

Prim ve Tazminat Ödemeleri: Karşılıklı tüm ödemeler Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden TL. olarak yapılır. Birikimler Güneş Hayat tarafından Hazine Müsteşarlığının kontrolü altında sağlam ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.

Dövize Endeksli Emeklilik Sigortası Avantajları nelerdir?
Borçlanma: Üç yıl primini ödeyen sigortalı, dilediği zaman piyasa koşullarının altında bir faizle, birikiminin %95 'ini borç olArak alabilir.

Vergi İndirimi: Bordro ile ücret alan ya da beyannameye tabi serbest meslek sahibi sigortalı, primlerinin Türk Lirası karşılığını vergi matrahından indirtebilir. Böylece prim ödenmeye başlar başlamaz bir kazanç elde edilmiş olur. Bordro ile ücret alan sigortalı,ödenen aylık primin Türk Lirası karşılığından SSK'ya da Emekli Sandığı tarafından kesilen tutarı kadarına; beyannameye tabi serbest meslek sahibi sigortalılar ise ödenen bir yıllık primini (yıllık gelirinin Türk lirası karşılığının %5'i veya asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak kaydıyla) vergi matrahından indirtebilir.

Dövize Endeksli Emeklilik Sigortası yaptırmaya karar verdiniz... Ne yapmalısınız? Dövize Endeksli Emeklilik Sigortası için, ülke çapına yayılmış acentelerimize, Vakıfbank şubelerine, Güneş Hayat Genel Müdürlüğü ve Bölge Temsilciliklerine başvurabilirsiniz.

DÖVİZE ENDEKSLİ EMEKLİLİK SİGORTASI

Sigorta Başlama Yaşı: 35
Aylık Prim: 100 ABD Doları
Muhtemel Yatırım Geliri: %10

Sigorta Süresi (Yıl)

Ödenen Yıllık Kümülatif Prim

Ödenen Yıllık Kümülatif Primin Gerçek Maliyeti(*)

Ayrılma Halinde Ödenen Toplu Para

Yıllık Emeklilik Geliri

Vefat Halinde Ödenen Tazminat

12
15
20
25

14.400
18.000
24.000
30.000

11.376
14.220
18.960
23.700

18.693
27.820
49.630
83.605

902
1.427
2.849
5.449

30.693
39.820
61.630
95.605

* Hayat Sigortalarına sağlanan vergi avantajı nedeniyle ödenen primin sigortalıya gerçek maliyetini göstermektedir. Vergiden düşülebilen prim 60 ABD Doları, sigortalının vergi matrahı ise %35 olarak ele alınmıştır.DÖVİZE ENDEKSLİ EMEKLİLİK SİGORTASI

Sigorta Başlama Yaşı: 35
Aylık Prim: 100 Alman Markı
Muhtemel Yatırım Geliri: %10

Sigorta Süresi (Yıl)

Ödenen Yıllık Kümülatif Prim

Ödenen Yıllık Kümülatif Primin Gerçek Maliyeti(*)

Ayrılma Halinde Ödenen Toplu Para

Yıllık Emeklilik Geliri

Vefat Halinde Ödenen Tazminat

12
15
20
25

14.400
18.000
24.000
30.000

9.360
11.700
15.600
19.500

18.693
27.820
49.630
83.605

902
1.427
2.849
5.449

30.693
39.820
61.630
95.605

* Hayat Sigortalarına sağlanan vergi avantajı nedeniyle ödenen primin sigortalıya gerçek maliyetini göstermektedir. Sigortalının vergi matrahı ise %35 olarak ele alınmıştır.


Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Dövize Endeksli Hayat" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya K.K.T.C'de bu alanda ilk defa hizmete sunulan can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.