Hayat Sigortası
Vakıf Emeklilik Yıllık Hayat Enflasyona Endeksli Dövize Endeksli
Enflasyon Endeksli
Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası Nedir?
Geleceğinizi güvenceye almanız, mutlu, huzurlu bir emeklilik geçirebilmeniz ve sevdiklerinize daha iyi yarınlar bırakabilmeniz için Güneş hayat'ın size sunduğu bir hayat sigortasıdır.

Neden Enflasyona Endeksli ?
Çünkü gelecek yıllarda sahip olacağınız değerlerin, o dönemde de bugünkü satın alma gücünü koruyabilmesi için, poliçenizdeki primleri her yıl enflasyon oranında arttırmanız önemlidir.

Kimler Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası yaptırabilir?

Geleceğini düşünen, çağdaş, sağlıklı 18-60 yaş Arasındaki herkes Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası'na sahip olabilir.
 
 

Sigorta süresi ne olmalıdır?
Geleceğini güvence altına almak isteyen kişi,10 yıl ile 25 yıl Arasında dilediği süreyi seçebilir. Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası uzun vadede yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracı olduğu için, uzun süre sigortalı kalmanız emekli olduğunuzda yüksek getiri elde etmenize neden olabilir.

Sigorta primi nedir, ne kadar ödenmelidir?
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'a bağlı tüm çalışanlar, emekliliklerini hak etmek için her ay bir taksit öderler. Bu takside sigorta primi denir. Ancak günün ekonomik koşullarına göre yüksek maaş alan pek çok çalışan emekliliği için yapılan prim kesintilerinde, tavan sınırlaması nedeniyle, istediği düzeyde emeklilik geliri elde edememektedir. Ayrıca emeklilik hakkına sahip olmayanlar da vardır. İşte Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası herkese , istediği oranda prim ödeme olanağı sağlayarak, sigorta süresi sonunda istediği miktarda emeklilik geliri vermektedir.

Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası'nın teminatları nelerdir?

Sigortalının prim ödemeleri bittiğinde:
A) Emeklilik teminatı; Sigortalı emeklilik ikramiyesini Toplu olArak veya ömür boyu yıllık maaş olArak alır. Maaşını almaya başlamasından sonra vefatı halinde ise son aldığı aylık maaşının 36 katı toplu pAra, varislerine ödenir.

Sigortalının prim ödemeleri devam ederken:
B) Ecel ile vefat teminatı: Vefat tarihindeki aylık sigorta Priminin 600 katı varislerine ödenir.
C)Kaza sonucu vefat teminatı: Vefat tarihindeki aylık Sigorta priminin 1200 katı varislerine ödenir.
D)Kaza sonucu maluliyet teminatı: Tam ve kat'i maluliyet tarihindeki aylık sigorta priminin 600 katı kendisine ödenir.
E) Hastalık sonucu maluliyet teminatı: Tam ve kat'i Malul kalması halinde maluliyet tarihindeki aylık Sigorta priminin 600 katı kendisine ödenir.

Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası yaptırmaya karar verdiniz, neler yapmalısınız?

Güneş Hayat'ın ülke çapına yayılmış acentelerinden birine uğrayıp, sigorta başvuru formunu doldurmanız ve sigorta priminizin tümünü ya da bir kısmını ödemeniz, Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası poliçesi sahibi olmanız için yeterlidir.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Enflasyona Endeksli Hayat" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya K.K.T.C'de bu alanda ilk defa hizmete sunulan Can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.

ENFLASYONA ENDEKSLİ HAYAT SİGORTASI İLE DİĞER HAYAT SİGORTALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

Güneş Hayat

Diğer Hayat
Sigortaları

Hayat ve emeklilik teminatı bir arada

Var

Var

Yüksek hayat sigortası teminatı

Var

 

Hayat sigortasının yanında kaza sonucu ölümlerde de aylık primin 1200 katı teminata tek primle sahip olma hakkı

Var

 

Hayat sigortası yanında kaza sonucu maluliyet halinde de aylık primin 600 katı teminata tek bir primle sahip olma hakkı

Var

 

Hayat sigortasının yanında hastalık sonucu maluliyet halinde de aylık primin 600 katı teminata tek bir primle sahip olma hakkı

Var

 

Sigortalının ödediği primleri gelir vergisi matrahından
düşebilme imkanı

Var

 

Sigortalının poliçe değerlerini her yıl enflasyon oranında arttırma imkanı

Var

Var

Sigorta süresi sonunda toplu para ya da emeklilik geliri alma imkanı

Var

 

Emeklilik geliri almaya başladıktan sonra sigortalının vefatı halinde de varislerine yüksek toplu ödeme

Var

Var