Hırsızlık Sigortası
Konut & İşyeri Emniyeti Suistimal Kasa Taşınan Para
Kasa
 
Kasa Muhteviyatı Hırsızlık Sigortası Nedir?
Ağırlığı, markası ve bulunduğu yer poliçede yazılı kasada bulunan paranın ve sair kıymetlerin, sigorta ettireni ve aile efradını veya müsdahdemlerini zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak, veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıklarını ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa ve muhteviyatına gelecek hasarları temin etmektedir.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Kasa Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.