Hırsızlık Sigortası
Konut & İşyeri Emniyeti Suistimal Kasa Taşınan Para
Taşınan Para
Taşınan Para Sigortası Nedir?

Bu sigorta türü, para ve kıymetleri;
a) Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle olacak gasp ve hırsızlık,
b) Herhangi bir Araç ile nakli sırasında Aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu olacak hasar ve hırsızlık,
c) Nakil esnasında mübir nedenler sonucu hırsızlık,
d) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu hırsızlık,
e) Deprem, sel, doğal afetler ve yangın dolayısıyla oluşacak kargaşalıktan yararlanılarak yapılacak yağma ve tahribat zararlarına karşı temin eder.
 
 

Taşınan Para Sigortasında Tarife Esası nedir?
Bu sigortalarda sigorta fiyatı beher seferde taşınan Para miktarına göre saptanır ve saptanan bu fiyat bir yılda Para miktarı (ciro) üzerinden uygulanır.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.