Mühendislik Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Montaj Tüm Riskler Makine Kırılması Elektronik Cihaz
Elektronik Cihaz
Montajı bitip, denemesi yapıldıktan sonra normal işletmeye alınan elektronik cihazlarda; normal çalışır halde iken veya aynı isyerinde temizleme, revizyon sırasında yer değiştirme esnasında veya dururken "ani, beklenmedik" ve "istisna edilmeyen" her türlü sebepten meydana gelecek doğrudan doğruya maddi kayıp ve hasarların tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Dolayısı ile teminat Kapsamına giren haller;
a) Yangın, yıldırım ve infilak vb. nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma hesapları,
 
 
b) Deprem hariç, fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler, (deprem ek primi ile alınabilir)
c) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,
d) Kavrulma, kArarma, duman ve bozucu gazlar,
e) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları,
f) Hatalı dizayn ve malzeme (gAranti süresinin bitiminden sonra),
g) İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
h) Elektrik arızaları (kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımı etkileri vb.)
i) İstisna edilmeyen diğer haller

Elektronik Cihaz Sigortası (ECS) Kapsamı dışında Kalan Haller Nelerdir?
a) Harp,
b) Nükleer Rizikolar,
c) Kamu otoritesinin tasarrufları,
d) Kasıt ve ağır kusur,
e) Aşınma, yıpranma, paslanma, oksidasyon, tedrici bozulma, kireçlenme vb.
f) Sigortalı makinelerin hasarlanması üzerine, hasarlar giderilmeden önce makinenin kullanılması,
g) Her türlü kar kaybı, mali sorumluluk,
h) Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcıların yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar,
i) Sigortanın başlangıcında sigortalının veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortalı kıymetler ve bulunduğu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozuklukların sebep olguğu ziya ve hasarlar,
j) Sigortalının sorumluluğu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları,
k) Valf ve Tüpler hariç sigorta, conta kayış vesair gibi değiştirilebilir parçalar ve/veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullanılma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar, ( Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
l) Sigortalı kıymetlerinboyalı, cilalı ya da mineli dış yüzeylerinde meydana gelebilecek sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar (Bu kusurlar sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.)
m) Sigortalı kıymetlerin açıklanamayan nedenlerden dolayı ortadan kaybolması ve envanter açıkları.

İşyerinizde tüm hassas aletlerinize çok yönlü güvence:
Güneş Elektronik Cihaz Sigortası. Sürekli ve hızla gelişen iş dünyasının dinamizmine ayak uydurmamızda en büyük yardımcımız elektronik Araçlar. Bilgisayarlar, teleks ve fakslar, yayın sistemleri, tıbbi cihazlar... Ancak bunlar hayatımızı kolaylaştırdığı kadar riskli Araçlar...bozulmaları, kırılmaları, herhangi bir dışsal etki sonucu arızalanmaları, ciddi performans eksikligine neden olabilir. Daha da onemlisi bu hassas ve çok değerli cihazların bize verdikleri maddi hasarlar karşılayabilceğimizden de fazla olabilir. İşler aksar ve, personel elektronik cihaz eksikliğinden ötürü etkin çalışamaz... Sonuç: İş kaybı, pAra kaybı, prestij kaybı... Çok değerli elektronik cihazlarınızın özel bir güvence kapsamına alınmaları gerektiğini düşünerek, sizlere yeni önerimizi sunuyoruz. Güneş Elektronik Cihaz Sigorta...

Elektronik Cihaz Sigortası'yla neleri güvence altına alabvilirsiniz?
İletişim Cihazları: Telefon Sistemleri, teleks, telefax.

Büro Cihazları ve Elektronik Bilgi İşlem sistemleri: Elektronik hesap makineleri, fotokopi makineleri, elektronik daktilolar, elektronik bilgi işlem üniteleri, yalnızca bilgisayar odasının havalandırılması için kullanılan klimalar, kesintisiz güç kaynakları.

• Telsiz Cihazları: Telsiz, telgraf cihazları, antenler, anten sistemleri.

Sanayi ve Araştırmada Kullanılan Ölçme ve Proses Kontrol Cihazları: Ölçme ve test cihazları, proses kontrol bilgisayarları, elektron mikroskopları, otomobil analiz cihazları.

Baskı Sanayi Cihazları: Klişe makineleri, renk ayırıcıları, fotoğraf dizgi cihazı, reprodüksiyon cihazı vb. yayın istasyonları , Radyo

Yayın Sistemleri: Çeviri sistemleri, elektro akustik cihazlar, stüdyolardaki televizyon, video ve haberleşme cihazları, yayın arabaları, sabit hatlı endüstriyel tv sistemleri.

Tıbbi Cihazlar: Röntgen Cihazı, elektromedikal, laboatuar, fiziko medikal ekipmanlar, endoskopi cihazı, ultrason cihazı, bilgisayarlı tomografi emar cihazı, vb. tıbbi cihazlar, diş hekimliği cihazları.

Belli Başlı Dğer Elektronik Cihazlar: Uçuş uyarıcıları, harici (havai) hatlar ve yeraltı kabloları.

Elektronik Cihaz Sigortası'nın güvence kapsamına hangi durumlar giriyor?
Güneş Sigorta ile elektronik cihazlarınızı yangın, yıldırım, infilak, dahili su basması, doğal afetler, duman, is, bozucu gazlar ve hırsızlığın yanısıra dikkatsiz kullanıcıların vereceği zararlar, kavrulma, kArarma, kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımı, işletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, hatası, sabotaj, hatalı dizayn ve kusurlu montaj, kötü malzeme ve kötü işçilik gibi olası risk ve hasarlAra karşı da güvence altına alabilceksiniz. Ayrıca, ek prim karşılığında güvence kapsamını deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, hasarlanan sigortalı cihazyerine alternatif başka bir cihazın kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masrafları, hasarların gerektirdiği nakliye masrafları, fazla mesai, tatil günleri ücret ve zamlarını da içerecek şekilde genişletebilirsiniz.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

SİGORTA KAPSAMINA GİREN RİSKLER

İNSAN KAYNAKLARI

- Kullanım Hataları
- Dikkatsizlik Hırsızlık
- Sabotaj, Grev, Lokavt,
- Kargaşalık,
- Halk Hareketleri Terörizm (Ek Teminat)

YANGIN HASARLARI

- Yangın
- İnfilak
- Duman
- Kavrulma, Kararma
- Söndürme Çalışmaları

SU HASARLARI

- Su basması
- Yağmur
- Atık Su
- Her tür nem

TEKNOLOJİK HASARLAR

- Kısa Devre
- Aşırı Akım
- Endüksiyon akımı
- Dizayn, imalat hataları
- Kusurlu malzeme ve işçilik
- Güvenlik önlemlerinin çalışmaması

DOĞAL AFETLER

- Yıldırım
- Fırtına
- Sel
- Yer Kayması
- Toprak Çökmesi
- Don, Dolu
- Deprem (Ek Teminat)


Temas bölümüne gitmek için tıklayın