Mühendislik Sigortası
İnşaat Tüm Riskler | Montaj Tüm Riskler | Makine Kırılması | Elektronik Cihaz
Makine Kırılması
Deneme devresinden sonra normal işletmeye alınan herhangi bir tesisteki tüm makine ve tesisatın:

Normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken, "ani ve beklenmedik", "istisna edilmeyen" her türlü sebepten meydana gelen maddi kayıp ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

 
 
Dolayısıyla teminat kapsamına giren haller:
a) İşletme kazaları,
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması,
c) Yağlama kusurları,
d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri,
e) Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi,
f) Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalar,
g) Buhar Kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı,
h) Su çekiçlemesi, ani olArak aşırı ısınma veya soğuma,
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yıltılma buruşma vs. deformasyonlar,
j) Fırtına, kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotaj,
l) İstisna edilmeyen diğer haller.

Makine Kırılması Sigortası (MKS) Teminatı Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

a) Harp,
b) Nükleer rizikolar,
c) Kamu otoritesinin tasarrufları,
d) Yangın,
e) Hırsızlık,
f) Deprem, sel, yanardağ patlaması, çığ, heyelan gibi doğal afetler,
g) Aşınma,yıpranma, paslanma, çürüme,
h) Kimyevi İnfilak (Gazlardan kaynaklanan, atmosferik elektrik patlamaları),
i) Giderilmeyen hasarların yol açtığı zararlar,
j) Kasıt ve ağır kusur,
k) Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar.

Makine Kırılması Sigortasında (MKS) Ek Prim Ödemek Koşulu ile Teminat Kapsamına Alınabilecek Hususlar Nelerdir?
a) Fiziki infilaklar,
b) Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelecek hasarlar,
c) Teminatın kapsamına giren nedenlerden ötürü meydana gelen hasar ve kayıpların gerektirdiği (uçak hariç) seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret zamları,
d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin neden olduğu bütün hasar ve kayıplar.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Temas bölümüne gitmek için tıklayın