Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat Tekne & Yat Para & Kıymetli Eşya
Tekne & Yat
Tekne ve Navlun Sigortalarını Nasıl tanımlayabiliriz?

a) Tekne Sigortaları: tekne Sigortalarında asıl amaç gemidir. teknenin denizlerde, iç sularda (göl ve nehirler), limanda, marinada bağlıyken, deneme seferinde, tehlike halindeki başka bir tekneyi çekerken, yatma haricinde veya karada inşa halinde iken, sigorta ettirenin isteğine bağlı olArak bir ücret karşılığında belli rizikolara karşı teminat altına alınmasıdır. Bu sigorta türü 1 yıllık yapılabileceği gibi, belirli bir sefer için de yapılabilmektedir.
 
 
Gemi inşa sigortaları ise teknenin kızağa konuş ile denize indiriliş Arasındaki süre için yapılabilir. Burada sigortaya esas teşkil edecek değer, kızağa konulduğu andaki değeri değil, inşaatın bittiği andaki değeridir.

Yukarıdaki tanıma rağmen tekne sayılmayan bazı deniz Araçları da (yüzer vinçler ve muhtelif deniz inşaat makineleri) tekne sigortaları içinde sigorta edilebilmektedir.

b) Navlun Sigortaları:
Navlun sigortaları, denizyoluyla taşınacak bir emtia için ödenecek olan navlunun deniz rizikolarına karşı teminat altına alınmasını sağlar. Sigortalı, navlunda menfaat sahibi olan (gemi donatanı, gemi kiracısı, ihracatçı gibi) kişidir.

Can Sigorta'nın sizlere sunduğu "Tekne ve Yat" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya K.K.T.C'de bu alanda ilk defa hizmete sunulan can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.