Trafik Sigortası


Araçlar için yaptırılması zorunlu sigortalar 

Araç için kanunen yaptırılması zorunlu bir mali sorumluluk sigortasıdır. Halk arasında Üçüncü Şahıs (Veya Third Party) Sigortası olarak bilinir. Trafik Sigortası, Aracın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlardan dolayı, Araç sahibine yönelecek hukuki sorumluluğu temin eder. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (Üçüncü şahıs - Third Party). Karayoluna çıkan tüm motorlu kara taşıtları, lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekeceği römork sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür.

 

Motorlu Araç İşletenlerin zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının Kapsamı Nedir? 
Teminat Limitleri ile prim tarifesi hazine müsteşarlığınca düzenlenen trafik sigortası, Aracın kullanımından dolayı 3. Şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu temin eder. Kara Yoluna Çıkan tüm Motorlu Kara Taşıt Araçları ( Motorlu Bisikletler Hariç) ile lastik tekerlekli Traktörler ve bunların çekeceği römork sahiplerinin 333. kanununa göre yaptırmak zorunda oldukları zorunlu bir sigorta türüdür.

Tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza, veya zincirleme kazalardan doğan herhangi bir talep veya talepler dizisi ile ilgili olarak Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası (üçüncü kişilere karşı yükümlülük)

Mala zarar vermesi uyarınca getirilen sınırlamalar:  150,000.00 TL

Ölüm ve yaralanma uyarınca getirilen sınırlamalar hususi araçlar için: 8,000,000.00 TL

Ölüm ve yaralanma uyarınca getirilen sınırlamalar ticari araçlar için: 15,000,000.00 TL

 

 

Trafik Sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller Nelerdir?
a) Sigortalının, eşinin, çocuklarının ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacakları maddi zararlar
b) İşletme halinde olmayan Araçların neden olacağı zararlar
c) Gözetim, alım, satım, bakım, onarım, Araçta değişiklik yapılması vb. Amaçlarla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılan Aracın sebep olacağı zararlar
d) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelecek zararlar
e) Sürat yarışmalarında meydana gelecek zararlar
f) Aracı gayri meşru bir şekilde ele geçirerek kullanan kimseler tarafından, işleten sorumlu olmaksızın sebebiyet verilen zararlar
g) Aracın çektiği römorka gelecek zararlar
h) Manevi tazminat talepleri
i) Zarar görenlerin kişisel eşyalarının haricindeki, Araç içinde bulunan eşya zararları

Trafik Sigortasında, Zarar gören Kişilere tazminat ödenmemesi veya azaltılması yoluna gidilebilir mi?
Hayır. Sigorta Şirketi Sigorta sözleşmesinden doğan tazminatı zarar görenlere öder. Ancak bazı hallerde, sigortalıya rücu edebilir:
1. İşletenin ve sorumlu olduğu kişilerin kastı veya ağır kusuru varsa,
2. Yarışlara katılma durumunda işleten, yarışlara özel trafik sigortasının yapılmadığını biliyorsa,
3. Sürücünün ehliyeti yoksa,
4. Sürücü alkol veya uyuşturucu etkisindeyse,
5. Hasar, istiap haddi, yolcu veya yük taşıma, patlayıcı, parlayıcı madde taşıma hallerinin, ruhsatta yazılı hususlara uymaması sonucu oluştuysa,
6. Sigorta ettiren hasar durumunda gereken yükümlülükleri yerine getirmediyse,
7. Çalınma sonucu zarar verilmiş olması halinde, işletenin ve sorumlu olduğu kişilerin, bu çalınma da kusuru veya sorumluluğu varsa,
8. Gerçeğe aykırı beyan varsa

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Trafik" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Şubelerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya KKTC`de bu alanda ilk defa hizmete sunulan Can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sisteminden yaptırabilirsiniz.

 

 

 +90 392 444 0 777

 +90 542 880 7007

  bilgi@cansigorta.com