İşyeri Paket Sigortası


İşyeri Paket Sigortası

'

 

İşyeri Yangın Sigortası

Yangın tehlikesine kesin Güvence: Can İşyeri Yangın Sigortası.
Günümüzün belki de en önemli ve en sık rastlanan tehlikelerinden birisi yangın tehlikesi... Gözden uzak kalan "küçük" ihmallerin nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu düşünsenize... Unutulan bir sigara izmariti... Sobadan sıçrayan bir kıvılcım... Ateşte unutulan bir tava... ya da küçük bir "elektrik kontağı" kazası... Elbette, bu örneklerin sayısı artırılabilir. Ama sonuçta hepsinin önemli maddi ve manevi kayıplara neden olacağı kuşkusuz. Bu tehlikelere karşı önlem almak görevimiz. Ancak, bu tehlikelerin sonuçlarına karşı sigorta yaptırmak en doğru yol. Size, bu konuda geniş kapsamlı bir sigorta öneriyoruz. Can Yangın Sigortası...

Can Yangın Sigortasından size kesin güvence:
Can Yangın Sigortası yaptırdığınız anda, artık işyeriniz ve eviniz içindeki eşyalarınız, demirbaşınız ve makineleriniz, ticari mallarınız yangın riskine karşı güvence altına alınmış olur.

Can Yangın Sigorta`sının Kapsadığı riskler nelerdir?
Can Yangın Sigortası, üç ana konuda tam güvence verir:

• Yangın: Herhangi bir nedenle meydana gelen yangın sonucu ya da söndürme çalışmaları sırasında oluşabilecek hasarlar. Hatta bu yangın komşunuzda başlasa bile, sizin binanızda oluşacak hasarlar teminata dahildir.

• Yıldırım: Yangın çıkmasa bile ,yıldırım düşmesinden oluşan tüm hasarlar.

• İnfilak: Sizde ya da komşunuzda oluşacak doğal gaz, gaz tüpü ve kalorifer kazanının patlaması sonucu meydana gelen hasarlar.

 

Ek prim ödeyerek, teminatları genişletmek mümkün mü?
Can Yangın Sigortası`na ek prim ödeyerek 15 teminat dahil edilebilir. Bu teminatlar şunlardır:

• Deprem: Deprem ve depremden oluşacak yangın hasarları

• Sel veya su baskını: Olağanüstü yağış nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını… ayrıca binanızın çevresindeki nehir, ırmak, çay, dere ve kanalların taşması sonucu uğrayacağınız zararlar.

• Dahili su baskını: Açık bırakılan musluklardan akan suların taşması sonucu oluşacak zararlar… Su deposu ve sarnıçların, temiz ya da pis su borularının patlaması, tıkanması, taşması, sızması ,kırılması, donması, yağmurun oluklardan taşarak binanıza sızması, don sonucu tesisatınızın zarara uğraması, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri basan suların vereceği zararlar, bunun için yapılacak tüm masraflar…

• Fırtına: Fırtına anında sürüklenen ya da savrulan çeşitli cisimlerin binanıza ve mal varlığınıza vereceği tüm zararlar.

• Yer kayması: Yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu binanızda ve mal varlıklarınızda oluşacak hasarlar.

• Hava taşıtları çarpması: Herhangi bir hava taşıtının ya da parçasının düşmesi halinde uğrayacağınız zararlar.

• Kara taşıtları çarpması: Kara taşıtlarının çarpması sonucu oluşacak zararlar.

• Deniz taşıtları çarpması: Bir deniz Aracının çarpma suretiyle sigortalı değerlere vereceği zararlar.

• Duman: Baca çıkışlı ısıtma ve pişirme sistemlerinin ani, alışılmamış biçimde veya kusurlu işlemesi sonucu duvarların ve binanızdaki varlıklarınızın uğrayacağı zararlar.

• Grev, lokavt, kargaşalık, halk Hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör: Böyle olaylar nedeniyle sigortalı değerlere gelebilecek zararlar.

• Yangın mali sorumluluk: Doğal afetler dışında, yukarıda sayılan riskler gerçekleştiğinde, kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, her ikisinin komşularına olan mali sorumlulukları.

• Kira kaybı: Yukarıda sayılan riskler gerçekleştiği ve binanın oturulamaz duruma geldiği hallerde, sigortalının ikametgah değiştirmek zorunda kalması nedeniyle oluşan, kira kayıpları.

• Kar ağırlığı: Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşacak ağırlık sonucu, çökme hasarları.

• Kar kaybı: Yukarıda sayılan riskler gerçekleştiği hallerde işyerinizde meydana gelecek hasar sonucu iş durması nedeniyle oluşacak kar kaybı.

• Enkaz kaldırma: Yukarıda sayılan risklerin gerçekleşmesi durumunda oluşacak enkaz kaldırma masrafları

 


Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "İşyeri Yangın" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, veya Şubelerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya KKTC`de bu alanda ilk defa hizmete sunulan can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.