Hırsızlık Sigortası


Hırsızlık Sigortası

'

 

Evinize, işyerinize tam güvence:

Can Hayat Hırsızlık Sigortası. Yıllarca çalışıp kazandınız. Belli bir birikiminiz oldu. Hayallerini kurduğunuz evi aldınız. İçini teker teker seçtiğiniz eşyalarınızla donattınız. Ve sonra da işyerinizi kurdunuz, onca emek ve para... Yepyeni ofis malzemeleriniz, bilgisayarınız... Ancak, `becerikli bir el` kilidinizi zorlamış ve içeri girivermiş... Sizin senelerinize mal olan birikiminizi bir çırpıda yok etmiş... Böyle bir olay hepimizin başına gelebilir. İşte bu tatsız sahneyle karşılaşmanızı önlemek için Can Sigorta size en ideal çözümü öneriyor: Can Hırsızlık Sigortası...
 

·         Konut ve işyeri

·         Emniyet suistimal

·         Kasa

·         Taşınan para

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu bu sigortaları yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya KKTC`de bu alanda ilk defa hizmete sunulan Can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.

Konut İşyeri
Evinize, işyerinize tam güvence:
Can Hayat Hırsızlık Sigortası. Yıllarca çalışıp kazandınız. Belli bir birikiminiz oldu. Hayallerini kurduğunuz evi aldınız. İçini teker teker seçtiğiniz eşyalarınızla donattınız. Ve sonra da
işyerinizi kurdunuz, onca emek ve Para... Yepyeni ofis malzemeleriniz, bilgisayarınız... Ancak, `becerikli bir el` kilidinizi zorlamış ve içeri girivermiş... Sizin senelerinize mal olan birikiminizi bir çırpıda yok etmiş... Böyle bir olay hepimizin başına gelebilir. İşte bu tatsız sahneyle karşılaşmanızı önlemek için Can Sigorta size en ideal çözümü öneriyor: Can Hırsızlık Sigortası...

Can Hırsızlık Sigortası kapsamına neler giriyor?

• Konut Hırsızlık Sigortası
• İşyeri Hırsızlık Sigortası
• Kasa Hırsızlık Sigortası
• Taşınan Para Hırsızlık Sigortası
• Emniyeti Suistimal Sigortası
• Enflasyona Endeksli Hırsızlık Sigortası

 


Can Hırsızlık Sigortası çok geniş kapsamlı bir sigortadır. Hemen hemen tüm hırsızlık olayları karşısında tam güvence sağlar.
 

• Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere zor kullanarak, kırarak veya önceden içeride saklanarak yapılan hırsızlıklar
• Sigorta ettireni, aile fertlerini veya çalışanlarını zor kullanarak, tehdit ederek yapılan hırsızlıklar. Taşınan Para Sigortası teminat kapsamına neler giriyor? Bu sigorta türü; *Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, zor kullanma suretiyle
• Herhangi bir Araç nakli sırasında Aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda.
• Nakil esnasında elde olmayan sebepler sonucunda oluşabilecek kayıplara karşı taşınan para ve kıymetleri güvence altına alır.

 

 

Can Hırsızlık Sigortası`nı Nasıl Yaptıracaksınız?
Bunun için tek yapmanız gereken size en yakın acentemize, Genel Müdürlüğümüze veya Bölge Müdürlüklerimize başvurmanızdır. Başvurunuz süratle değerlendirilecek ve poliçeniz hemen hazırlanacaktır.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Konut ve İşyeri Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına veya KKTC`de bu alanda ilk defa hizmete sunulan can Sigorta Online Poliçe Sipariş Sistemine başvurabilirsiniz.

Emniyet Suistimali
Emniyeti Suistimal Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?
Bu poliçe türünde sigortacı, sigortalının emrinde çalıştırdığı ve adı, soyadı ve görevi poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakın veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı
kalmak kaydıyla, poliçede yazılı meblağı geçmemek üzere temin eder.

Emniyeti Suistimal Sigortasında Teminatın Ödenmesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?
a) Emniyeti suistimalin, poliçe süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimse tarafından işyerlerinde Aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
b) Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini izleyen üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Emniyeti Suistimal" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Kasa
Kasa Muhteviyatı Hırsızlık Sigortası Nedir?
Ağırlığı, markası ve bulunduğu yer poliçede yazılı kasada bulunan paranın ve sair kıymetlerin, sigorta ettireni ve aile efradını veya müstahdemlerini zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak, veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıklarını ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa ve muhteviyatına gelecek hasarları temin etmektedir.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Kasa Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, tüm Bölge ve Şube Müdürlüklerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.

Taşınan Para
Taşınan Para Sigortası Nedir?

Bu sigorta türü, para ve kıymetleri;
a) Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle olacak gasp ve hırsızlık,
b) Herhangi bir Araç ile nakli sırasında Aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu olacak hasar ve hırsızlık,
c) Nakil esnasında mücbir nedenler sonucu hırsızlık,
d) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu hırsızlık,
e) Deprem, sel, doğal afetler ve yangın dolayısıyla oluşacak kargaşalıktan yararlanılarak yapılacak yağma ve tahribat zararlarına karşı temin eder.
Taşınan Para Sigortasında Tarife Esası nedir?
Bu sigortalarda sigorta fiyatı beher seferde taşınan Para miktarına göre saptanır ve saptanan bu fiyat bir yılda Para miktarı (ciro) üzerinden uygulanır.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Taşınan Para Hırsızlık" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, Şubelerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.